Members of Genus: Cypovirus

Type member:

Cypovirus 1

Viruses in the Genus

Cypovirus 1 (CPV-1)
Bombyx mori cypovirus 1
Cypovirus 10 (CPV-10)
Aporophyla lutulenta cypovirus 10
Cypovirus 11 (CPV-11)
Heliothis armigera cypovirus 11
Cypovirus 12 (CPV-12)
Autographa gamma cypovirus 12
Cypovirus 13 (CPV-13)
Polistes hebraeus cypovirus 13
Cypovirus 14 (CPV-14)
Heliotis armigera cypovirus 14 A strain
Cypovirus 15 (CPV-15)
Trichoplusia ni cypovirus 15
Cypovirus 16 (CPV-16)
Choristoneura fumiferana cypovirus 16
Cypovirus 2 (CPV-2)
Aglais urticae cypovirus 2
Cypovirus 3 (CPV-3)
Anaitis plagiata cypovirus 3
Cypovirus 4 (CPV-4)
Actias selene cypovirus 4
Cypovirus 5 (CPV-5)
Euxoa scandens cypovirus 5
Cypovirus 6 (CPV-6)
Aglais urticae cypovirus 6
Cypovirus 7 (CPV-7)
Mamestra brassicae cypovirus 7
Cypovirus 8 (CPV-8)
Abraxas grossulariata cypovirus 8
Cypovirus 9 (CPV-9)
Agrotis segetum cypovirus 9

Tentative Members of the Genus

Culex restuans cypovirus 17 (CrCPV-17)
Heliothus armigera cypovirus B strain (HaCPV-B)
Maruca vitrata cypovirus (A strain) (MvCPV-A)
Maruca vitrata cypovirus (B strain) (MvCPV-B)
Maruca vitrata cypovirus 21 (MvCPV-21)
Operophtera brumata cypovirus 18 (ObCPV-18)
Operophtera brumata cypovirus 19 (ObCPV-19)
Plutella xylostella cypovirus (PxCPV)
Simulium ubiquitum cypovirus 20 (SuCPV-20)
Uranotaenia sapphirina cypovirus 17 (UsCPV-17)