Members of Genus: Nairovirus

Type member:

Dugbe virus

Viruses in the Genus

Crimean-Congo hemorrhagic fever virus (CCHV)
Hazara virus
Dera Ghazi Khan virus (DGKV)
Dugbe virus (DUGV)
Ganjam virus
Hughes virus (HUGV)
Farallon virus
Qalyub virus (QYBV)
Bakel virus
Sakhalin virus (SAKV)
Avalon virus
Thiafora virus (TFAV)
Erve virus

Tentative Members of the Genus

Kupe virus