Members of Genus: Idnoreovirus

Type member:

Idnoreovirus 1

Viruses in the Genus

Idnoreovirus 1 (IRV-1)
Diadromus pulchellus idnoreovirus-1
Idnoreovirus 2 (IRV-2)
Hyposoter exiguae idnoreovirus-2
Idnoreovirus 3 (IRV-3)
Housefly virus
Idnoreovirus 4 (IRV-4)
Dacus oleae idnoreovirus-4
Idnoreovirus 5 (IRV-5)
Ceratitis capitata I virus

Tentative Members of the Genus

Drosophila S virus (DSV)
Operophtera brumata idnoreovirus (ObIRV)